back

#celebrateHer

04 dhjetor 2017

Përshkrimi i projektit

A e dini se: "Një në tre gra në mbarë botën përjetojnë dhunë gjatë jetës së tyre, shpesh në duart e dikujt që njohin, dashurojnë dhe besojnë. Nga të gjitha gratë që kane qenë viktima të vrasjeve në nivel global në vitin 2013, pothuajse gjysma janë vrarë nga partnerë intim ose anëtarë të familjes. "- UN Women.

Qëllimi kryesor i Fushatës:
#celebrateHer
#lumturaesaj

Të lançuara nga FSNF & Fibank synon të rrisë ndërgjegjësimin e rinisë shqiptare dhe të rinjve për dhunën kundër grave duke u fokusuar në dhunën intime të partnerit. Fushata do të jetë e përshtatur si një nisme për thirrjen para drejtësisë dhe adresimin e pabarazive me të cilat ballafaqohen gratë dhe vajzat përmes mesazheve pozitive dhe jo drejtpërdrejtë të adresimit te dhunës kundër gruas.

Qëllimi dytësor i Fushatës: Si një qëllim sekondar fushata do të shërbejë gjithashtu si bazë për mbledhjen e fondeve dhe vetëdijes për Fondacionin e Spitalit të Nënës dhe Fëmijës. Financimi i ngritur nga kjo fushatë do të kontribuojë drejtpërsëdrejti në projektet për tju mundësuar dhe siguruar grave dhe vajzave mundësi të barabarta për të pasur akses në arsimin shëndetësor, burimet dhe shërbimet adekuate të kujdesit shëndetësor, veçanërisht promovimin e të drejtave të tyre në shëndetin riprodhues dhe seksual.

Parimet Udhëzuese të Fushatës:

  • Materialet e fushatës do të promovojnë një mesazh pozitiv që ndryshimi është i mundur:
  • Duke paraqitur gratë dhe burrat e zakonshëm si të aftë për të vepruar për të ndryshuar rrethanat e tyre.
  • Duke shmangur paraqitjet e dhunshme apo të poshtëruara të grave dhe burrave.
  • Materialet e fushatës do të promovojnë një mesazh pozitiv Ndryshimi është brenda fuqisë së individit. Prandaj:
  • Fushata do të fokusohet në dhunën ndaj grave, veçanërisht në gratë shtatzëna, në një nivel që njerëzit e zakonshëm kanë aftësinë për të ndikuar.
  • Do të tërheqë vëmendjen në zgjedhjet që njerëzit e zakonshëm mund të bëjnë për të pranuar ose refuzuar dhunën ndaj grave shtatzëna.
  • Do të ofrojë inkurajim për të kundërshtuar dhunën duke paraqitur një platformë të përbashkët: "Mund t'i japim fund dhunës kundër grave"
  • Ajo do të paraqesë gratë dhe burrat si agjentë të ndryshimit, dhe jo të parët si viktima të pafuqishme ose të fundit si tiran të gjithëfuqishëm.

Comments

0
Leave a comment
  • No comments


Leave a comment

Rreth Nesh